Отпускани групи лекарства по НЗОК:

Аптека „ДЕЙЗИ” отпуска без изключения всички лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК.