Документи

Home Документи

ИВКА ГРУП и СКАЙ ФАРМА е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

ИВКА ГРУП и СКАЙ ФАРМА се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ИВКА ГРУП и СКАЙ ФАРМА може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на партньори).

Защита на личните данни

ИВКА ГРУП и СКАЙ ФАРМ притежават валиден лиценз за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Спазени са всички разпоредби на министерство на здравеопазването за условията и реда за съхраняване, търговия в страната на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Регистърът е публичен и всеки може да го провери тук

ИВКА ГРУП и СКАЙ ФАРМ притежават разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено от “Изпълнителна агенция по лекарствата”.

Дейностите, които могат да се извършват в аптеките са: съхраняване, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели и храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства.