НЗОК

Home НЗОК

Отпускани групи лекарства по НЗОК

Аптека „ДЕЙЗИ” отпуска без изключения всички лекарствени продукти
за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

1. Лекарства, предписвани по протоколи – в аптеката можете да намерите всички скъпоструващи лекарства по протокол, отпускани напълно безплатно за пациента. За ваше улеснение при предварителна заявка необходимите Ви медикаменти ще бъдат доставяни в аптеката на точно определена дата всеки месец.

  • По протокол 1А, включително лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и/или за лечение на редки болести
  • По протокол 1C -Лекарства за поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания. Лекарствени продукти-инсулини (по протокол I C)
  • По протокол 1В

2. Медицински изделия за стомирани болни
3. Глюкомери и тест-ленти
4. Диетични храни за специални медицински цели