ИЗПЪЛНЯВАМЕ ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ

Home Новини ИЗПЪЛНЯВАМЕ ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ

За да може да се изпълни електронната рецепта, чрез специално разработен софтуер лекарите я изпращат за съхранение в сървър на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Тя е достъпна от аптеките, които са адаптирали своите софтуери. Е-рецептата е заместител на хартиената рецепта. На място в аптеката пациентът е необходимо да използва някой от изброените варианти, за да получи лекарствата си:

  1. ЕГН + дата на изписване на електронната рецепта (Това е най-лесният вариант)
  2. Дванадесетцифрен НРН (национален референтен номер), който може да получи от лекаря при издаване на рецептата в НЗИС + ЕГН
  3. Лекарски номер на рецепта, който се генерира при издаване на рецептата от лекаря + УИН номер на лекаря + трите имена на пациента.
  4. Дванадесетцифрен НРН + дата на раждане на пациента.
  5. Последните четири цифри от НРН + дата на раждане + име и фамилия.
  6. Последните четири цифри от НРН + ЕГН

Електронната рецепта продължава да се развива и надгражда. Попитайте вашият лекар за възможността, да ви издаде електронна рецепта. Към този момент, рецептурните книжки остават и в тях се нанася важна информация за това, какви лекарства са ви предписани и отпуснати. Информация за последното взимане на лекарствата на пациента, също се нанася в рецептурната книжка.