Внедряване на електронна рецепта

Home Новини Внедряване на електронна рецепта

Електронната рецепта ще действа на следния принцип – личният лекар издава рецепта и на база на нея има няколко фактора, по които аптеките ще я изпълняват. Факторите са – пациентът ще има личен идентификатор и ще го казва в аптеката, рецептета ще може да се изпълнява и чрез 12 – цифрения QR код, както и чрез ЕГН-то на пациента. Всички аптеки, които ще работят с електронни рецепти, ще имат специален обозначителен код на вратата. Не можем да кажем към момента колко аптеки вече работят с електронна рецепта, защото нямаме такава информация. Рецептата ще стига до аптеката в момента, в който личният лекар я издаде, заявиха от “Информационно обслужване”. В момента работим по внедряването на това, на пръв поглед лесно начинание. Трудно е да се каже кога точно системата на Аптеки Дейзи ще се включи в обработката на електронните рецепти, но това ще стане в близките седмици или дни.