НЗОК с допълнение към Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти

Home Новини НЗОК с допълнение към Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти
НЗОК

Във връзка с удължаване на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание до 13.05.2020г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изготви допълнение към Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.