Възобновяват се дейности по асистирана репродукция

Home Новини Възобновяват се дейности по асистирана репродукция

Здравният министър издаде заповед за възобновяване на дейности по асистирана репродукция, които бяха временно преустановени.

Дейностите по асистирана репродукция ще се изпълняват при спазване на следните условия: всеки пациент да се приема като потенциално заразен с COVID-19 и да се използват всички необходими лични предпазни средства от персонала; да се осигуряват минимум 15 минути отстояние между пункциите, както и цялостна дезинфекция на помещенията между пациентите; добитите яйцеклетки или ембриони да се криоконсервират; започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на ембрионите; когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички изисквания за безопасност от заразяване с COVID-19. Препоръчва се два дни преди фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат, както и да се продължи наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с.) след ин витро при максимални изисквания за сигурност.

Стриктното спазване на въведените противоепидемични мерки от лечебвните заведения, които изпълняват дейности по асистирана репродукция, ще подлежи на засилен контрол от страна на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и от Регионалните здравни инспекции.